Оборудване

  • 8 бр. машини
  • 4-цветен конвейер за тампонен печат

Производствен капацитет


От 50 000 до 70 000 бр. на ден

Тампонен печат

Тампонен печат – e печатен процес при, който се отпечатват 2D изображения върху 3D обекти. Това се постига използвайки индиректен офсетов метод (гравюра), при който мастилото от печатната плака (кише) се пренася със силиконов тампон върху печатаната повърхност. Този вид печат се използва в много сфери за иначе невъзможни за печатане с други технологии артикули – в медицината, автомобилостроенето, електрониката, спортни съоръжения и детски играчки. Физическите параметри на клишето и тампона позволяват на мастилото първо да се отдели от печатната плака и в последствие да се пренесе от тампона върху печатаната повърхност.
Уникалните свойства на силиконовия тампон позволяват на изображението от плоската повърхност на клишето да се пренесе върху различни повърхности, включително плоски, цилиндрични, сферични, с комбинирани ъгли, текстурирани, вдлъбнати или изпъкнали.

– e печатен процес при, който се отпечатват 2D изображения върху 3D обекти. Това се постига използвайки индиректен офсетов метод (гравюра), при който мастилото от печатната плака (кише) се пренася със силиконов тампон върху печатаната повърхност. Този вид печат се използва в много сфери за иначе невъзможни за печатане с други технологии артикули – в медицината, автомобилостроенето, електрониката, спортни съоръжения и детски играчки. Физическите параметри на клишето и тампона позволяват на мастилото първо да се отдели от печатната плака и в последствие да се пренесе от тампона върху печатаната повърхност.
Уникалните свойства на силиконовия тампон позволяват на изображението от плоската повърхност на клишето да се пренесе върху различни повърхности, включително плоски, цилиндрични, сферични, с комбинирани ъгли, текстурирани, вдлъбнати или изпъкнали.