HOLDY Холдер за карта

Размер: 10,6х8,2 см. Размер на вложка: 9,4х6 см.

Категория: Код: 18044