Оборудване

  • JET

Производствен капацитет

  • 100 броя тениски на ден
Direct printing on light and dark textiles